Behistun Yazıtları / İran


2006 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Behistun yazıtları, M.Ö beşinci yüzyılda yaşamış efsane Pers Kralı Darius tarafından hazırlatılıp çivi yazısı geleneği ile  taşlara kazınmıştır.
Behistun Yazıtları
Behistun Yazıtları
Darius yazıtları bir çok tarihi sembol ile süslenmesini emretmiş ve Pers Krallığının motiflerini çağlar ötesine taşıma başarısını göstermiştir.

Behistun Yazıtları
Behistun Yazıtları
Darius (Dara) yaşadığı çağda Ortadoğu'da tam bir egemenlik kazanıp bölgenin en güçlü ve zengin medeniyetini inşa etmiştir. Darius yerden yüz metre yüksekte bulunan kayalara şanlı Pers Tarihini ve kendi döneminde olan olayları, iç isyanları , savaşları ve ekonomik atılımları kazıtmıştır.
Behistun Yazıtları
Behistun Yazıtları
 Behistun Yazıtları yaşanılan coğrafyada ki halklar ve yaşayışları hakkında da bir çok bilgi sunar.

Behistun Yazıtları
Behistun Yazıtları
Eski Farsça, Elamice ve Babilce dillerini kullanarak yazıtları üç farklı dilde yazdıran Darius, yazıtlarını bölgede bulunan yazıtlardan farklı olarak birinci şahıs kipi olan ben ile yazdırmış. Yazıtlar yaşananları Darius'un ağzından aktarır.