Taht-ı Süleyman / İran


Taht-ı Süleyman , UNESCO Dünya Mirası listesine 2003 yılında yaşanan büyük İran depremi ardından katılmıştır. Taht-ı Süleyman Sasaniler'den kalma bir antik kenttir. Ardından bölgeye Zerdüşler daha sonrada Müslümanlar egemen olmuştur. Modern İran'ın Takab şehri yakınlarındadır.

Taht-ı Süleyman
Taht-ı Süleyman
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan bölge Türkler içinde oldukça kutsal sayılır. Safeviler 16. Yüzyılda bölge yapılarında bir dizi onarım faaliyeti düzenlediler.

Taht-ı Süleyman
Taht-ı Süleyman
Tahtı Süleyman ismi bölgeye İslami ilk taşıyan Araplar tarafından verilmiştir. Müslümanlar bu bölge yakınlarında Süleyman Peygamber'in tahtının bulunduğuna inanır. Yapılan kazılar sonucu böyle bir kalıntıya rastlanmamıştır.

Taht-ı Süleyman
Taht-ı Süleyman
Gölün yanına inşa edilmesinin nedeni ön Pers dininde suyun büyük kutsiyeti olmasından kaynaklanır.  Zamanla değişen kültürü ile İran bölgesinde yaşayan Sasaniler ateşe de büyük kutsiyet yüklemişler ve Zerdüşlük döneminde ateşe tapmışlardır.

Taht-ı Süleyman
Taht-ı Süleyman
Tahtı Süleymen Fars topluluğunun yaklaşık iki buçuk bin yıllık bir süre boyunca ateş ve su ile ilgili kült inanışının devamının olağanüstü bir kanıtıdır.

Taht-ı Süleyman
Taht-ı Süleyman
Ardından gelen dönemde İlhanlılar bölgeyi fethederek İslam eserleri inşa ederek bölgeyi süslemişlerdir.  Taht-i Süleyman alanı 3 bin yıllık Fars kültürünün ve inandıkları din yapısının tamamını bünyesinde barındır.