Skocjan Mağaraları / Slovenya


Skocjan mağraları, Slovenya'da bulunan, dünyanın bilinen en büyük yeraltı kanyonlarına ve yer altı nehirlerine sahip olması ile meşhurdur. 1986 Dünya Mirası UNESCO Listesine katıldı.

 Skocjan Mağaraları / Slovenya 

Reka Nehri yeraltı akışı ile Avrupa'nın en uzun karstik yeraltı sulak alanlarından biridir,  bu yeraltı kanalları 10 ile 60 m genişliğinde ve 140 m yüksekliğinde, yaklaşık 3,5 km uzunluğundadır.  Skocjan Mağaraları'nın yeraltı kanyonlarının olağanüstü hacmi diğer mağaralardan onu ayrılır.

 Skocjan Mağaraları / Slovenya
 Skocjan Mağaraları / Slovenya 

Bazı noktalarda ise sular birikerek büyük yeraltı odaları oluşturur,  bunların en büyüğü 2.2 milyon metreküp hacme sahip olan  Martel'in Odasıdır.

 Skocjan Mağaraları / Slovenya
 Skocjan Mağaraları / Slovenya 
Özellikle mikro-iklimsel koşullar nedeniyle, özel bir ekosisteme sahip olan Skocjan Mağaraları çağlardan beri iskan  bölgesi olarak kullanıldığı için tarihi ve kültürel öneme sahiptir.

 Skocjan Mağaraları / Slovenya
 Skocjan Mağaraları / Slovenya 
Skocjan Mağaralarına ait ilk yazılı kaynaklar M.Ö. 2. yüzyıla aittir. Mağaranın uzun sarkıtları o çağlarda insanlar için ürkücü bulunmuş ve efsanelere konu edilmiştir.